مسابقات بهاری پوهنتون های جهان

11999016_911175282297467_8605447486440504749_n

مسابقات بهاری پوهنتون های جهان

فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان توانیست که برای اولین بار پرچم سه رنگ کشور را در بین ۱۴۷ کشور در شهر گوانگجو، کوریا به نمایش بگزارند. در این مسابقات بیشتر از ۱۶۰۰۰ ورزشکار از ۱۴۷ کشور جهان اشتراک کرده بودند که بازیکنان افغان در رشته اتلتیک اشتراک ورزیده بودند و توانیستند که بهترین دست آورد را برای افغانستان بدست بیاورند.