ورزشکاران مشت زنی افغانستان راهی تاجکستان شدند

تیم مشت زنی پوهنتون های افغانستان جهت اشتراک در نخستین دورۀ رقابتهای مشت زنی پوهنتون های آسیا عازم شهر دوشنبه تاجکستان شدند.

در این رقابتها از افغانستان ۸ مشت زن در بخش ذکور و ۲ مشت زن هم در بخش اناث حضور دارند که یک مربی روسی نیز تیم افغانستان را همراهی میکند، مسابقات مشت زنی محصلین قارۀ آسیا از ۱ ماه می سال روان میلادی در شهر دوشنبۀ تاجکستان برگذار میشود، هئیت اعزامی افغانستان را در این بازیها ماستر منقوش الدین نسیمی ریس پوهنتون های ورزشی افغانستان و سکرترجنرال تشکیل میدهند. قابل ذکر میباشد که مصارف دوتن از ورزشکاران اناث افغان را وزارت تحصیلات عالی کشور برعهده گرفته است و سایر ورزشکاران از مصارف شخصی شان روانۀ این رقابتها شده اند.