نخستین دوره رقابتهای مشت زنی پوهنتون های آسیا به پایان رسید.

نخستین دورۀ رقابتهای مشت زنی پوهنتون های آسیا به پایان رسید که در این رقابتها ورزشکاران افغانستان توانستند یک مدال نقره و یک برونز بدست بیاورند.

اولین دورۀ مسابقات محصلین بوکس پوهنتون های آسیا از اول ماه می سال روان میلادی الی ۸ این ماه، به میزبانی شهر دوشنبه تاجکستان برگذار گردید که از افغانستان ۷ ورزشکار در بخش ذکور و یک ورزشکار در بخش اناث شرکت نموده بودند. مدال نقرۀ افغانستان را لیلا سکندری بدست آورد و مدال برونز نیز توسط نظراب شاه رحمانی به ارمغان آمد.
الحاج ماستر منقوش الدین نسیمی ٬ میوند زمانی که در رأس کاروان ورزشی افغانستان قرار داشتند ابراز میدارند که آنها با مشکلات زیادی توانسته اند این دست آورد تاریخی را بدست بیاورند و از مسئولین دولتی خواهان توجه بیشتر به ورزشکاران و فدراسیون ورزشی پوهنتون های ورزشی کشور گردیدند.
کاروان ورزشی افغانستان قرار است به روز چهارشنبه همین هفته به کشور برگردند.
فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان در سال ۲۰۱۴م توسط الحاج ماستر منقوش الدین نسیمی و استاد سید شرف امیری در پوهنتون کابل ایجاد شد و این فدراسیون با عمر کم اش توانسته است دست آورد های خوبی را برای افغانستان کمایی نماید.

_۱۷۵۷۱۳ 20160507_161115