بازگشت تیم ملی مشت زنی پوهنتون های افغانستان.

ورزشکاران فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان با کسب دو مدال از مسابقات بین المللی به وطن بازگشت نمودند
ورزشکاران فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان با کسب یک مدال نقره و یک مدال برونز از مسابقات مشت زنی میان ۲۱ کشور قاره آسیا به وطن بازگشت نمودند.
در این مسابقات مشت زنی که در کشور تاجکستان دایر شد، لیلا سکندری در وزن ۷۵ کیلوگرام برنده مدال نقره و نذراب شاه رحمانی در وزن ۶۴ کیلو گرام حایز مدال برونز گردیدند.
هنگام ورود این ورزشکاران در میدان هوایی حامد کرزی نماینده گان وزارت تحصیلات عالی و جمع کثیری از محصلان و هواداران فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان از این ورزشکاران استقبال نمودند.
منقوش نسیمی رئیس و بنیان گذار این فدراسیون ضمن قدردانی از حمایت مقام وزارت تحصیلات عالی عامل عمده پیروزی شانرا توجه جلالتماب وزیر تحصیلات عالی به رشد ورزش در نهاد های تحصیلات عالی خواند. وی همچنان گفت که فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان با در نظر داشت نو تاسیس بودن به حمایت مردم به ویژه تجار و سرمایداران کشور نیاز داشته و آرزومند است تا در زمینه همکاری نمایند.
همچنان فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی ضمن تبریکی پیروزی تیم مشت زنی فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان، بر توجه بیشتر وزارت تحصیلات عالی در رشد و تقویت ورزش در سطح نهاد های تحصیلی تاکید کرد.
فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان در مدت کمی رشد چشمگیری داشته است
این فدراسیون در سال ۲۰۱۴ ایجاد و در سال ۲۰۱۵ عضویت فدراسیون جهانی پوهنتون ها را در کشور کوریای جنوبی پس از کسب یک مدال نقره و یک مدال برونز در میان ۱۷۰ کشور حاصل نمود. به گفته منقوش نسیمی این فدراسیون جدا از کمیته ملی المپیک و کمیته تربیت بدنی فعالیت نموده و در حال حاضر دارای رئیس، معاون، سکرترجنرال، ترینرها و ورزشکاران دختر و پسر در رشته های مختلف ورزشی میباشد.
به گفته وی مسابقات بهاری و خزانی این فدراسیون در ۲۷ رشته ورزشی میان پوهنتون ها اعم از دولتی و خصوصی برگزار شده و استعداد های نخبه از میان محصلان ورزشکار جهت اعزام در مسابقات بین المللی انتخاب می شوند.
به گفته منقوش نسیمی رئیس و بنیان گذار فدراسیون ورزشی پوهنتون ها، قرار است در آینده نزدیک یک تفاهمنامه میان وزارت های تحصیلات عالی افغانستان و روسیه به امضا برسد که به اساس آن روسیه یک کمپ تمرینی را در اختیار ورزشکاران در رشته های والیبال، باسکتبال و فوتبال این فدراسیون قرار دهد تا برای مسابقات بین المللی میان پوهنتون ها که در کشور تایلند برگزار خواهد شده آماده گردند. همچنان کشور ایران و تاجکستان، نیز حاضر گردیده اند تا موافقتنامه های مشابه را در زمینه با وزارت تحصیلات عالی به امضا برسانند.
وی با قدردانی از حمایت شخص وزیر تحصیلات عالی، اظهار امیدواری نمود تا در مسابقاتی که در آینده در کشور های تایلند، ترکیه، و چین میان پوهنتونهای عضو برگزار می گردد، نیز بتوانند دستاورد های خوبی را به نفع وزارت تحصیلات عالی و در نهایت به وطن شان بدست آورند.