ديدار فدراسيون ورزشي پوهنتون هاي افغانستان با ريس جديد پوهنتون كابل

هیئت رهبری و ورزشکاران فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان با ریس جدید پوهنتون کابل (آقای حمیدالله فاروقی) دیدار و گفتگو کردند، در این گفتگو ابتدأ الحاج منقوش الدین نسیمی رییس این فدراسیون صحبت کرد و دست آورد های که در این دو سال اخیر برای ورزش تحصیلات عالی کشور بدست آمده بود را بیان داشت، در قدم دوم  سکرتر جنرال این فدراسیون در مورد سفرهای پیشرو و چالش های فراروی ورزشکاران پوهنتون های کشور صحبت نمودند و در اخیر هم ذبیح الله شهزاد مسئول نشرات در مورد ایجاد جمنازیوم جدید در مقر پوهنتون کابل صحبت نمود تا مشکلات تمرینی ورزشکاران مرفوع شود، آقای فاروقی در صحبت نهایی شان ضمن خوشی زیاد از دست آورد های فدراسیون یاد شده بیان کردند که ایشان مسئولیت جدید را بخاطری پزیرفته اند تا برای رشد پوهنتون کابل کارهای مفیدی انجام دهند که یکی از آن ها ترویج فرهنگ ورزش در این نهاد بزرگ علمی است.