تفاهم نامۀ همکاری میان افغانستان و هندوستان!

1 2 3
تفاهم نامه همکاری میان فدراسیون ورزشی پوهنتونهای افغانستان، گروپ انستیتوت های گیتا و شورای تحصیلی افغانستان در هندوستان به امضأ رسید!
در این تفاهم نامه قرار است که مسابقات دوستانه میان محصلین افغانستان و هندوستان در رشته های مختلف ورزشی در هند انجام شود، که براساس آن این دو نهاد با فدراسیون ورزشی پوهنتونهای افغانستان در رشته های کرکت، فوتبال، والیبال، بسکتبال، هندبال، بوکس، جودو و کاراته همکاری نموده و مسابقات دوستانه و همچنان کورس های آموزشی کوتاه مدت را برای محصلین افغانستان در نظر میداشته باشند، که در رشته های مختلف ورزشی از ۱۲ الی ۱۵ ورزشکار و هیئت میتواند در هر رشته به این کشور اعزام شوند، البته مصارف هوتل، غذا و ترانسپورت داخلی در هند مربوط به نهاد های فوق الذکر است و اما تکت رفت و برگشت برعهدۀ محصلین خواهد بود.
این تفاهم نامه از ابتدای سال ۲۰۱۸م الی سال تحصلی ۲۰۱۹ میلادی قابل تطبیق است و با امضای هریک منقوش الدین نسیمی رییس و بنیانگذار فدراسیون ورزشی پوهنتونهای افغانستان، سید شرف امیری سکرترجنرال این فدراسیون، آنکوش بانسال رییس گروپ انستیتوت های گیتا به صورت رسمی قابل اجرا میباشد.