افتخار دیگر نصیب فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان گردید.

عضویت سازمان جهانی و آسیارا کسب نمودیم؛ این افتخاررابه تمام ملت افغانستان تبریک میگویم به خصوص به جامعه ای ورزشی تحصیلات عالی کشور.26195358_888524007979286_2651124928399749399_n