اولین دور مسابقات تیم ملی موی تای فدراسیون ورزشی وپوهنتون ها افغانستان

اولین دور مسابقات تیم ملی موی تای فدراسیون ورزشی وپوهنتون ها افغانستان باهمکاری فدراسیون ملی موی تای افغانستان به تاریخ ۲/۱۱/۱۳۹۶ توسط رئیس فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان منقوش نسیمی وسید شرف امیری سکرتر جندال فدراسیون ورزشی وپوهنتون ها افغانستان و آقای رحمتی نماینده کمیته ملی المپیک امیر حسین حسینی ریس و بنیانگذار فدراسیون ملی موی تای و رحمت الله اسلام ذی نماینده فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان ومسول کمیته موی تای فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان عبدالجبار عظیمی ریس شورای اخوت اجتماعی ناحیه سیزدهم وداکتر محمد جاوید نوید ریس گذرشانزده غرب کابل افتتاح گردید