ورزشها

ورزش هاي قهرماني سازمان جهاني

13×3 ابسکتبال
2فوتبال آمریکایی
3تیراندازی با کمان
4بدمینتن
5بیسبال
6والیبال ساحلی
7بوکس
8بريدج
9قایقرانی اسلالوم و Wildwater
10قایق رانی با حداکثر سرعت دویدن
11شطرنج
12كراس كنتري
13دوچرخه سواري (بايسكل سواري)
14اسب سواری
15فلوربال
16فوتسال
17گلف
18هندبال
19هاکی
20کاراته
21کرف بال
22ورزش پنجگانه
23موی تای
24نت بال
25نوردیک ترکیبی
26جهت یابی
27ورزش رولر
28قایقرانی
29راگبی هفت نفره
30کشتیرانی
31سامبو
32ساواته
33تیراندازی بازی ورزشی